W skład Zarządu wchodzą:

Urszula Bukowska Prezes Zarządu
Anna Smaruj Wiceprezes Zarządu
Agnieszka Skrzypczak Wiceprezes Zarządu

 

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

Grzegorz Kozłowski Przewodniczący Rady Nadzorczej
Stanisław Ciesielski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Tadeusz Cieniawa Sekretarz Rady Nadzorczej
Teresa Częszak Członek Rady Nadzorczej
Marek Filipiak Członek Rady Nadzorczej
Henryk Pławiński Członek Rady nadzorczej
Eligiusz Sławinowski Członek Rady Nadzorczej

 

W skład Komitetu Audytu wchodzą::

Marek Filipiak Przewodniczący Komitetu Audytu
Teresa Częszak Członek Komitetu Audytu
Eligiusz Sławinowski Członek Komitetu Audytu